2 ทำความเข้าใจกันก่อน

คนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจคำว่า

 " ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ " คือวิชาที่เกี่ยวกับการจัดสวนจัดบริเวณเท่านั้น

HEAVY SCAPE ? (out-law & out-kara landscape ) in thailand

( ภูมิทัศน์ นอกกะลา ) การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยสายไฟเส้นเดียว  

1 อ่านข้อชี้แจง

2 ทำความเข้าใจกันก่อน

 3 นิยามความหมาย

4 ขอบข่ายในเรื่องงาน

5 จากที่ท้าวความ

6 เริ่มกันตรงไหนดี

7 เริ่มที่ตัวเราดีกว่า 

8 พื้นฐานที่ควรเรียนรู้

9 ทำไมต้องHEAVY

CAD

 GPS

 GIS


 
  

ทำความเข้าใจกันก่อน..

สืบเนื่องมาจากการเริ่มต้นด้วยความสับสนวุ่นวาย ของความหลากหลายแหล่งวิชาการที่ผ่านๆมา ต่างคนจากหลายๆ สถานศึกษาต่างกาลเวลา อีกมากมายตำราทั้งในและนอกประเทศ ที่ได้เคยกล่าวอ้างได้อ่านกันผ่านมา ต่างก็ได้เกริ่นบรรยายพรรณาอ้างถึงเกี่ยวกับสรรพคุณวิชา LANDSCAPE ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ ไว้ในแบบที่ไปในคนละทิศทางเดียวกันมาตลอด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการตีความหมายไปตามศัพย์ภาษา หรืออาจจะเป็นเจตนาดีเพื่อที่จะทำให้วิชาเป็นกลาง ๆ แต่ความจริงกลับหนักไปข้างเดียว เสียจนมองแล้วเคว้งคว้าง ดูมันกว้างขวางใหญ่โตเกินไป จนอาจไปไม่ถึงอาชีพนี้ได้กันสักคน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างความเป็นจริงจากความหมายของคำต่อไปนี้ ให้พิจารณา คือ

LAND ความหมายในที่นี้ หมายถึง แผ่นดิน

SCAPE หมายถึง ภาพสิ่งที่มองเห็น (ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก) LANDSCAPE หมายรวมว่า ภาพที่ชวนมองบนแผ่นดิน หรือวิวทิวทัศน์บนโลกนี้ ที่มีนิยาม เรียกว่า “ภูมิทัศน์” โดยในที่นี้ จะหมายรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยก็ได้

LANDSCAPE ARCHITECT คือ ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะช่วยสร้างเสริมวิวทิวทัศน์และสิ่งแวดล้วม ของทั้งโลกให้น่า มองขึ้น ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ภูมิสถาปนิก”

LANDSCAPE ARCHITECTURE คือ ภูมิสถาปัตยกรรม วิชาแห่ง ศิลปและวิชาการ ตลอดจน เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ต้องเรียนรู้ในวิธีการที่จะสร้างสรรค์ จรรโลงโลก และพิทักษ์สิ่งแวด ล้อม เพื่อทำงานร่วมกับผู้รู้ในวิชาการแขนงอื่น ๆ ต่อไปในสังคม ซึ่งเรากำลังจะกล่าวถึงและต้อง รับรู้เข้าใจร่วมกัน ในความหมายให้ดีขึ้นกว่าเรื่องราวที่ได้กล่าวผ่าน ๆ มาในเบื้องต้นนี้กันต่อไป

 

 


 

 

 

TOPO STUDIO FORUM
 

บอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ด้านGIS&CAD    แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น

Advertisement
 
GIS 01
 

WE LOVE THE KING

HOT FORUM
 

  
พรบ.. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

urban landscape 1 -2 -3 -4 -5การ์ตูน ล้อการเมืองคลายเครียด 

SITE DIGITAL MAPS
 

    
    

 
ค้นหาตำแหน่งพิกัด ภูมิศาสตร์

MAPsDIGITALกรมแผนที่ทหาร

indexL7018 SCALE1: 50000

indexL1501 SCALE1: 250000

index 1:250000/ L509/1954

ขอบเขตุ การปกครองภาคเหนือ

EMAIL:thitopo@yahoo.com
 

 

YAHOO / HOTMAIL Google


 

Admin Login
 
03/10/2006 update 07/02/2009
___3500800015681.201238

 

 
Today, there have been 1 visitors (10 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

3500.8000.15681.201238