8 พื้นฐานที่ควรเรียนรู้

คนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจคำว่า

 " ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ " คือวิชาที่เกี่ยวกับการจัดสวนจัดบริเวณเท่านั้น

HEAVY SCAPE ? (out-law & out-kara landscape ) in thailand

( ภูมิทัศน์ นอกกะลา ) การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยสายไฟเส้นเดียว

1 อ่านข้อชี้แจง

2 ทำความเข้าใจกันก่อน

 3 นิยามความหมาย

4 ขอบข่ายในเรื่องงาน

5 จากที่ท้าวความ

6 เริ่มกันตรงไหนดี

7 เริ่มที่ตัวเราดีกว่า 

8 พื้นฐานที่ควรเรียนรู้

9 ทำไมต้องHEAVY

CAD

 GPS

 GIS

 


 

การพัฒนาพื้นฐานที่ควรเรียนรู้..

จากพื้นฐานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพ LANDSCAPE ในเมืองไทยปัจจุบันนี้ พอจะแยกออกได้ตามความถนัดของงานเป็น 2 แนวทาง คือ ผู้ที่มีความรู้ความชำนาฐทางด้าน HARDSCAPE และทางด้าน SOFTSCAPE ซึ่งต่างก็มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ต่างกัน และพยายามแยกออกจากกันโดยไม่มีตัวเชื่อมประสานในระบบ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นในตัวได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากจะให้เกิดมีแนวทางใหม่เพิ่มขึ้น และจะเรียกเอาเองว่า “HEAVY SCAPE” ที่จะเป็นตัวกลาง เพื่อวัดความสามารถและพัฒนาการ ของการเป็นนักออกแบบที่ดีให้เกิดขึ้นประจักชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบ วิเคราะห์ผลทางวิศวกรรมได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สมกับคำว่า LANDSCAPE ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป ซึ่งก็คือการนำศิลปและวิชาการมาผสมผสานใช้ร่วมกันให้เกิดการสร้างสรรค์ความงดงามขึ้นอย่างมีเหตุมีผล สามารถปฏิบัติได้จริง และสื่อสารวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามวิชาการให้กับบุคคลอื่น ในทุก ๆ สาขาอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและเกิดการยอมรับได้ โดยไม่ขัดแย้งหรือต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาภายหลังอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เเละจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ไม่เกิดการยอมรับในสัมคมปัจจุบัน เพราะเห็นว่างานออกแบบทาง LANDSCAPE ไม่เป็นงานทางวิชาการหรือวิศวกรรม พิสูจน์ไม่ได้ เเละเป็นเพียงจินตนาการหรือรูปวาดที่ไม่มีอะไรแน่นอน และปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำจริง ๆ ไม่ได้

ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว ปัญหามันเกิดจากความผิดของตัวนักออกแบบเอง ที่ขาดความรู้ในด้านอื่นๆเเละพื้นฐานของงานด้านสำรวจ (SURVEY) โดยการทำงานในเบื้องต้นไม่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลแผนผัง ที่ตนเองทำให้เข้าใจหรือรู้จริงถูกต้องเสียก่อน แต่ดันทุรังทำไปเพราะคิดว่าตัวเองมีความรู้พอแล้ว รีบทำงานจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายอย่างที่ได้ชี้ให้เห็นชัด ๆ ตรงนี้

 


TOPO STUDIO FORUM
 

บอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ด้านGIS&CAD    แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น

Advertisement
 
GIS 01
 

WE LOVE THE KING

HOT FORUM
 

  
พรบ.. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

urban landscape 1 -2 -3 -4 -5การ์ตูน ล้อการเมืองคลายเครียด 

SITE DIGITAL MAPS
 

    
    

 
ค้นหาตำแหน่งพิกัด ภูมิศาสตร์

MAPsDIGITALกรมแผนที่ทหาร

indexL7018 SCALE1: 50000

indexL1501 SCALE1: 250000

index 1:250000/ L509/1954

ขอบเขตุ การปกครองภาคเหนือ

EMAIL:thitopo@yahoo.com
 

 

YAHOO / HOTMAIL Google


 

Admin Login
 
03/10/2006 update 07/02/2009
___3500800015681.201238

 

 
Today, there have been 1 visitors (31 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

3500.8000.15681.201238