3 นิยามความหมาย

คนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจคำว่า

 " ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ " คือวิชาที่เกี่ยวกับการจัดสวนจัดบริเวณเท่านั้น

HEAVY SCAPE ? (out-law & out-kara landscape ) in thailand

( ภูมิทัศน์ นอกกะลา ) การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยสายไฟเส้นเดียว

1 อ่านข้อชี้แจง

2 ทำความเข้าใจกันก่อน

 3 นิยามความหมาย

4 ขอบข่ายในเรื่องงาน

5 จากที่ท้าวความ

6 เริ่มกันตรงไหนดี

7 เริ่มที่ตัวเราดีกว่า 

8 พื้นฐานที่ควรเรียนรู้

9 ทำไมต้องHEAVY

CAD

 GPS

 GIS

 


 

 นิยามความหมายของงาน..

ภูมิสถาปัตยกรรม ในเเง่ของผู้เขียน ถ้าจะกล่าวถึงความเห็นจากตำราหลาย ๆ เล่ม หลาย ๆ ผู้เขียน ก็คงจะเป็นการเสียเวลา เสียอารมณ์และความรู้สึกที่ดีบางส่วนไปในความหมายที่ไม่ตรงประเด็นนัก แต่ในความหมายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความจริงที่ใกล้ตัว ที่จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการเป็นภูมิสถาปนิกที่ดีแห่งประเทศไทย ในอนาคตนำไปเป็นแนวทางและกำลังใจในการต่อสู้ เพื่อเชิดชูวิชาชีพนี้ให้ประจักและประกาศตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเราได้ด้วยตัวเอง

ซึ่งนิยามนี้ ผู้เขียนขออนุญาตคัดลอกบนความบางส่วนของผู้ที่เคยเขียนไว้มาแล้วบ้าง และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำมากล่าวซ้ำ ณ ที่นี้ เพราะเป็นเรื่องของหลังวิชาที่ต้องเรียนรู้ ชีแจงเรื่องราวและอ้างถึง กล่าวคือ วิชาการเกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเป็นวิชาที่กว้างไกล ครอบคลุม และเชื่อมโยงกันกับวิชาการสาขาอื่น ๆ หลายสาขา(INTER DISCIPCINE) เช่น วิศวกรรม, ภูมิศาสตร์, นิเวศวิทยา, ธรณีวิทยา, มนุษย์วิทยา, สังคมวิทยา, เกษตรกรรม, สถาปัตยกรรม, ศิลปกรรม, ผังเมือง, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ดังนั้น ผู้ที่จะศึกษาวิชาทางภูมิสถาปัตยกรรม จริง ๆ แล้ว อาจจะมีพื้นฐานหลักวิชามาได้จากหลาย ๆ สาขาที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนี้ได้ โดยต้องมาศึกษาวิชาการทางด้านอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะออกมาประกอบวิชาชีพเป็นภูมิสถาปนิกต่อไป

ซึ่งแต่เดิมคนส่วนใหญ่ มักจะเข้าใจคำว่า ภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คือวิชาที่เกี่ยวกับการจัดสวนจัดบริเวณเท่านั้น ซึ่งแม้แต่คนในวงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเอง ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจถึงขอบเขตวิชาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรมที่แท้จริงเท่าใดนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะจากคำเรียกชื่อที่ต่างกันของคำว่า “ภูมิสถาปัตยกรรม” และ “เทคโนโลยีภูมิทัศน์” ในเมืองไทยเรา จึงทำให้เบี่ยงเบนเอนเอียง ลืมนึกถึงและศึกษาความหมายหลักขอบเขตงานของวิชาที่แท้จริง และความเป็นสากลของ งาน LANDSCAPE ที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งเป็นที่มาของวิชาเดียวกันนี้ ให้เป็นไปในคนละทิศทางเดียวกัน และเกิดความสับสนอย่างเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นต่อไปนี้ เราจะใช้คำว่างาน “LANDSCAPE” แทนทั้งสองคำนี้


 

TOPO STUDIO FORUM
 

บอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ด้านGIS&CAD    แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น

Advertisement
 
GIS 01
 

WE LOVE THE KING

HOT FORUM
 

  
พรบ.. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

urban landscape 1 -2 -3 -4 -5การ์ตูน ล้อการเมืองคลายเครียด 

SITE DIGITAL MAPS
 

    
    

 
ค้นหาตำแหน่งพิกัด ภูมิศาสตร์

MAPsDIGITALกรมแผนที่ทหาร

indexL7018 SCALE1: 50000

indexL1501 SCALE1: 250000

index 1:250000/ L509/1954

ขอบเขตุ การปกครองภาคเหนือ

EMAIL:thitopo@yahoo.com
 

 

YAHOO / HOTMAIL Google


 

Admin Login
 
03/10/2006 update 07/02/2009
___3500800015681.201238

 

 
Today, there have been 1 visitors (27 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

3500.8000.15681.201238